webhosting variant Mini ................... 1 €/mesiac:

 • » 100 MB priestoru, 1 emailbox, antivírová ochrana prichádzajúcej pošty
 • » podpora POP3, IMAP, SMTP Webmail, ANTISPAM filter

webhosting variant Štart ................... 2,16 €/mesiac:

 • » 500 MB priestoru, 1 emailbox, antivírová ochrana prichádzajúcej pošty
 • » podpora POP3, IMAP, SMTP Webmail, doménový kôš, ANTISPAM filter
 • » ftp prístup, podpora PHP4, PHP5, WAP

webhosting variant Basic .................. 3,28 €/mesiac:

 • » 1 GB priestoru, 5 emailboxov, antivírová ochrana prichádzajúcej pošty
 • » podpora POP3, IMAP, SMTP, Webmail, doménový kôš, ANTISPAM filter
 • » ftp prístup, podpora PHP4, PHP5, WAP

webhosting variant Optimal ............ 5,64 €/mesiac:

 • » 2 GB priestoru, 25 emailboxov, antivírová ochrana prichádzajúcej pošty
 • » podpora POP3, IMAP, SMTP Webmail, doménový kôš, ANTISPAM filter
 • » ftp prístup (2 kontá), podpora PHP4, PHP5, MySQL, WAP, neobmedzený počet subdomén
 • » podrobné štatistiky (na základe log súborov), .htaccess, mod_rewrite

webhosting variant Profesional ....... 8,40 €/mesiac:

 • » 3,5 GB priestoru a 40 emailboxov, antivírová ochrana prichádzajúcej pošty
 • » podpora POP3, IMAP, SMTP, Webmail, doménový kôš, ANTISPAM filter
 • » ftp prístup (3 kontá), PHP4, PHP5, MySQL (3 databázy, 3 kontá), WAP
 • » neobmedzený počet subdomén
 • » podrobné štatistiky (na základe log súborov), možnosť heslovania adresárov
 • » CGI, ASP, ASP.NET, .htaccess, mod_rewrite a Acces databáza (ODBC, ADO)

webhosting variant Extra ............... 18,30 €/mesiac:

 • » 7 GB priestoru a 100 emailboxov, antivírová ochrana prichádzajúcej pošty
 • » podpora POP3, IMAP, SMTP, Webmail, doménový kôš, ANTISPAM filter
 • » ftp prístup (5 kont), PHP4, PHP5, MySQL (5 databáz, 5 kont), WAP
 • » neobmedzený počet subdomén
 • » podrobné štatistiky (na základe log súborov), možnosť heslovania adresárov
 • » CGI, ASP, ASP.NET, .htaccess, mod_rewrite, CRON, Acces databáza (ODBC, ADO)