Profil spoločnosti

  • 1997 - začína spolupráca grafika s webdeveloperom. Zatiaľ pracujú bez mena pod veľkou firmou.
  • 1998 - vzniká firma De/Vision (Design/Vision), ktorá už v tej dobe mala svoje meno a svojich zákazníkov.
  • 2003 - vzniká nová, mladá, progresívna skupina webdeveloperov pod názvom Mayday. Začínajú konkurovať viacerým webdesignérskym spoločnostiam.
  • 2004 - nastáva veľký obrat. Po vzájomnej dohode sa firma De/vision pretransformovala na Mayday.sk. Dlhoročné skúsenosti sa spájajú s novosťou, kreativitou a novými technológiami.
  • 2013 - v súčasnosti vytvárame webstránky, ktoré sú prehľadné, informatívne, s ľahkou navigáciou a s použitím najmodernejších technológií [Ajax, Flash, PHP, MySQL, Javascript, xHTML].